Bioresonančna terapija pripravi organizem, da aktivira mehanizme samoozdravitve.

Bioresonančna terapija (Morell-Rasche), temelji na celostnem pristopu do fizičnega, čustvenega in psihičnega vidika človeka, povezanega z okoljem.

Med terapijo se elektromagnetne informacije iz pacientovega telesa uporabijo tako za ugotovitev stanja telesa kot za samo odpravljanje zdravstvenih težav. Terapija stabilizira psihično, imunsko in bioenergetsko stanje posameznika in pripravlja organizem, da aktivira mehanizme samoozdravitve.

Metoda uporabe frekvenc pri terapiji MORA je še najbolj podobna metodam delovanja elektrokardiografije (EKG) in elektroencefalografije (EEG).

Pri obravnavni z napravo MORA se telesne frekvence preko akupunkturnih točk in s pomočjo elektrod, povezanih z napravo, prenesejo do naprave MORA na enak način, kot se srčni ali možganski impulzi prenesejo do naprave EKG ali EEG. Nato frekvence odčitamo, izmerimo in primerjamo z memoriranimi (normalnimi) vrednostmi ter na ta način ocenimo trenutno stanje organizma. Odvisno od tega, ali je zabeležena informacija harmonična ali disharmonična v odnosu na normalno stanje organizma, frekvenco optimalno obdelamo - bolne frekvence, ki telo obremenjujejo, zmanjšamo oz. odpravimo.

Pacienta obravnavamo izključno z njemu lastnimi frekvencami, ki v njegovem telesu že obstajajo in se na ta način ponovno učijo delovati tako, kot so delovale v prejšnjem, zdravem stanju.

Brez sevanja

Terapija MORA ni elektroterapija kot tudi ne terapija s pomočjo kakršnega koli sevanja. Prav tako ne gre za uporabo nobene zunanje energije, ne fizične ne kemijske. Gre za izključno biokibernetski postopek, pri katerem se uporabijo pacientove sile (energija), ki aktivirajo samoozdravitev.

Poenostavljen prikaz terapije

Prikaz terapije

CELICA > HARMONIČNA FREKVENCA > ZDRAVA CELICA

Vsaka celica v človeškem organizmu oddaja frekvenčne signale (informacije), ki predstavljajo sredstvo medcelične komunikacije. Če je celica zdrava, so njene frekvence v resonanci (harmoniji) z ostalimi celicami organizma.

Prikaz terapije

PATOGEN > DEFORMIRAN FREKVENČNI SIGNAL > NAPADENA CELICA

Če patogen (strup, virus, bakterija, parazit, ipd.) napade celico, se frekvenčni signal, ki ga celica oddaja, deformira (popači). Tedaj celica oddaja frekvenčni signal, ki ne more vstopiti v resonanco (harmonijo) s frekvenčnimi signali ostalih celic.

Prikaz terapije

DEFORMIRAN FREKVENČNI SIGNAL > HARMONIČEN FREKVENČNI SIGNAL > DISHARMONIČEN FREKVENČNI SIGNAL > FREKVENČNI SIGNAL

Deformirani signal, ki prihaja iz poškodovane celice je kombinacija izvornega – harmoničnega (zdravega) frekvenčnega signala in sekundarnega – disharmoničnega frekvenčnega signala, ki ga je povzročil patogen.

Prikaz terapije

VHODNI FREKVENČNI SIGNAL > IZHODNI FREKVENČNI SIGNAL – TERAPIJSKI VZOREC

Bioresonančna terapija

Med bioresonančno terapijo se vhodna elektroda, povezana s pacientom, uporabi za odkrivanje frekvenčnih signalov, ki se nato prenesejo v napravo. Sofisticirana biotehnologija filtrira (loči) harmonične in disharmonične frekvenčne signale ter jih spremeni (obdela) in s pomočjo izhodne elektrode vrne nazaj v telo kot edinstven frekvenčni signal – terapijski vzorec. Pacient in naprava ustvarita biokibernetski regulacijski krog.

bioresonancna terapija

ODBITI PATOGEN KOT REZULTAT > »ZRCALNI VZOREC« NEHARMONIČNEGA FREKVENČNEGA SIGNALA KOT POVRATNA INFORMACIJA CELICI

Rezultat terapije

Naprava po načelu »zrcalne slike« (odsevanje) obdela disharmonični signal in ga prek izhodne elektrode pošlje v telo kot edinstveni frekvenčni signal – terapijski vzorec. Tak signal v telesu učinkuje kot »zrcalni odboj« patogena celice. Rezultat je nevtralizacija in odboj patogena od celice, ki se vrne v zdravo stanje in pošilja harmonične frekvenčne signale, potrebne za resonanco (harmonijo) z ostalimi celicami v telesu.

Naročite se
Naročite se+386 (0)40 360 700
Pišite nam
Pišite nampreko spletnega obrazca
Obiščite nas
Obiščite nasTrzin, Ljubljanska c. 13 G